Kassa legfontosabb látnivalói

A város fő látnivalói – a kassai dóm, Szt. Mihály-kápolna, nemesi paloták, 19. századi polgári házak, múzeumok stb – nagyobbrészt a mintegy 800 méter hosszú, orsó alakban elnyúló főutcáján, illetve annak közvetlen közelében találhatóak, gyalogszerrel könnyen bejárhatóak.

Szent Mihály-kápolna, Kassa

Szent Mihály-kápolna, Kassa
A város legkiemelkedőbb műemléke, a gótikus építészet nagyszerű alkotása, a Szt. Erzsébet püspöki székesegyház, a kassai dóm. A dóm helyén már a 13. században állt egy templom, amely 1378-ban leégett. Ezt követően kezdték el a dóm építését, de csak 1521-ban fejezték be teljesen. A háromhajós-csarnoktemplom 1556-ban tűzvész áldozata lett, csak négy oltára maradt meg.

Mai alakját a 19. századi megújítása után nyerte el, átépítésének terveit Steindl Imre, a pesti parlament tervezője készítette. A dóm altemplomában helyezték el II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait. Főoltárának festményei 1474-1477 között készültek.

Kassai dóm

Kassai dóm

A dómtól délre találjuk az 1330-40-es években épített Szt. Mihály kápolnát. A gótikus stílusban épült temetőkápolnában 17 régi sírkő van. A kápolna belsejében részben még eredeti freskók vannak.

A dóm északi oldalán áll az 16. század közepén épített Orbán-torony, helyén a nagy tűzvész áldozatául esett vörös torony állt. Eredeti 1556-ban készült harangja 1967-ben megsemmisült, ma már csak a harang másolata látható.

Az Orbán-toronytól távolodva az Állami színház épületéhez jutunk. A 19. század végén eklektikus stílusban emelt épület helyén állt egykor a városháza.

Orbán-torony, Kassa

Orbán-torony, Kassa

A ferences rendiek temploma a 14. század végén épült. Az eredeti gótikus templomból mára kevés maradt meg, jelenlegi barokk-copf formáját a 18. századi átépítésekor nyerte el.

A város legrégebbi egyházi épülete a domonkos templom. A 13. század végén felállított templom koragótikus stílusban épült. A nagy tűzvészben megrongálódott, majd a 18. században barokk stílusban átépítették.

Az egykori jezsuita, ma premontrei templom a 17. század utolsó harmadában épült. A barokk épület 1811-ben került a premontrei rendhez. A kolostor épülete a 15. században a király háza volt, később főkapitányok háza, majd iskola. Falai között megszállt többek között Mátyás király, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György is.

Nemzeti Színház, Kassa

Nemzeti Színház, Kassa
A város főutcáján több egykori nemesi palotát is találunk. Az 1899-ben épített Andrássy-palota földszintjén egykor a város legkedveltebb kávéháza működött, jelenleg pedig egy cukrászda működik. Az egyemeletes, klasszicista stílusú Forgách-palota a 18. század végén épült, jelenleg könyvtár működik falai között. A püspöki palota 1804-ben épült a püspökség létesítésekor. A három korábbi ház összevonásából kialakított épületet a 19. század közepén és végén is átalakították. A barokk stílusú Csáky-Dessewffy palotát a 19. század elején építették. A szintén barokk stílusú Barkóczy palotát a 18. század közepén építették. Forrás: utazasok.org